Pitam se da li ću ikada čuti lepu vest vezanu za poslovanje u Srbiji. Boris i Vladimir ističu kako Ministarstvo Finansija ne da ne ohrabruje, već odmaže preduzetnicima i pravnim licima da obezbede mogućnosti za rekreaciju svojim zaposlenima.

Kako Srbija motiviše rekreativne aktivnosti za zaposlene