Prvo politiziramo i ratujemo kako bi naši potomci mogli da izučavaju prirodne nauke, da bi na kraju njihovi potomci mogli da se bave umetnošću. 

Nikada nisam znao da li je bolje za umetnika da živi i radi na ivici egzistencije, ili da ima bogato finansijsko zaleđe, ali ovo što Adams kaže mi ima smisla i sa tim se generalno slažem. 

Bilo kakvo bavljenje umetnošću — da li kao stvaralac ili samo uživalac — je privilegija malobrojnih.

John Adams: Study Politics and War So Your Grandchildren Can Study the Humanities and Arts