Indija je honey badger računanja vremena. Imaju offset od +5:30 od UTC-a (obično ide na pun sat) i nemaju promenu vremena (DST).

Indian Standard Time