Dobra kolekcija fotografija Finskog umetnika Aino Vainija.

I Know Why No