Fina ilustracija načina na koje muzički albumi mogu da dospeju online (via)