CNN pravi video klipove koje možete panovati za 360 stepeni. Kako — ne znam, ali je super. Naravno nije super ovo što je ne videu, ali je tehnologija iza snimka zadivljujuća.

Haiti earthquake: 360° video