Ne mogu da verujem koji carevi. Napravili su plugin za Internet Explorere koji praktično zamenjuje IEov usrani rendering engine, sa Chromeovim.

Na blogu Jim Raya možete naći više tehničkih detalja.

Google Chrome Frame