Još jednom kažem — hoću ovaj aparat!

[dodato 22.12.2009. u 10:07]: Craig je napravio dodatak ovom field testu sa video snimcima napravljenim sa Panasonic GF1.

GF1 Field Test — 16 Days in the Himalayas