Flutter je fork WordPressa, ili pre ekstenzija samog sistema, koja ga praktično pretvara u funkcionalni CMS. Kažu da stvar funkcioniše lepo, ali da je kriva učenja i navikavanja na korišćenje poprilična, dokumentacije nema, itd.

Moram priznati da nikada neću razumeti potrebu ljudi da žele jednu univerzalnu stvar koju će izmučiti do besvesti kako bi je mogli iskoristiti u milion situacija.

Koristi sistem koji je dizajniran za tip sajta koji praviš, ili Textpattern 😉

Flutter