Flash je blokiran u Spotify jer po svemu sudeći koristi Safari za prikaz preporuka, a kako imam instaliran ClickToFlash, flash je blokiran i ovde.