Proteklih par nedelja smo se igrali sa nečim čime se ne igramo toliko često, a to su ovi blokovi koje vidite na slici.

Do.Pads su male džepne ToDo liste, dovoljno male da stanu u bilo koji džep, ali opet dovoljno velike da možete komotno da pišete na njima.

960.Pads je blok namenjen primarno Web dizajnerima i služi za skiciranje interfejsa. Na bloku je odštampan grid koji proporcionalno odgovara gridu od 960 piksela sa 12 kolona i gutterima od 24 piksela — isti grid koji koristi naš interni CSS framework.

Ukoliko želite da znate više ili možda želite neki od ovih, pročitajte post na Superawesome blogu