Danas sam na drumu, isterujem prehladu iz sistema. A kako mi se čini, i sutra.