Učenici osnovnih škola slabo poznaju pravopisna pravila srpskog jezika, imaju osiromašen leksički fond, ne upotrebljavaju pravilno znake interpunkcije i u svojim sastavima na srpskom koriste reči iz engleskog jezika.

I onda sam ja analan po pitanju pravopisa. Situacija je po meni najgora kod ljudi koji rade kao programeri, dizajneri ili bilo šta na internetu gde čitaju puno engleskog, pa formiraju rečenice poput: „… kupio bih tamo, ali mi je malo expensive.” Istog momenta počinjem da ključam u sebi.

Blic Online — Osnovci mešaju srpski i engleski