image

Axe Cop je strip kojeg crta Etan Nikol, dok ga smišlja i piše Malakai Nikol, braća. Malakai ima samo pet godina. Strip je neverovatan i pokazuje koliki je klinac car, ali i u smislu da na zanimljiv način prikazuje kako funkcioniše um jednog petogodišnjaka; kako vrlo jednostavno rešava probleme[1] i kakvu maštu ima. Za sada strip ima pet epizoda.

1Na slici pogledati fijoku na kojoj piše: „Maps to bad guys labs”, očigledno nije promislio kako će da pronađu zlikovce, pa je odlučio da Axe Cop i Avocado Soldier imaju fijoku sa mapama do njihovih laboratorija.