Odlični radovi, jednostavnost u prvom planu. (via @shpira)

Apstraktna kaligrafija Khawara Bilala