Anatoli Bugorski je Ruski naučnik koji je preživeo izlaganje zraku kojeg je emitovao akcelerator čestica. Zanimljivo je to što je preživeo uprkos činjenici da mu je zrak prošao kroz glavu, a je njegov intelektualni kapacitet ostao gotovo netaknut, osim što su ga posle incidenta mentalni zadaci osetno više umarali nego pre nezgode.

1996 je odbijena njegova prijava za invalidsku penziju od strane Ruske vlade, za koju se prijavio najpre kako bi mogao da prima besplatne lekove za epilepsiju od koje je patio.

Anatoli Bugorski