Aerogel je čvrst materijal koji je lakši od vazduha.