Odličan post sa BBC–jevog bloga koji opisuje proces izrade poslednje inkarnacije njihovog sajta i vizuelnog jezika. Zaista dubok uvid u ono čega ljudi nisu svesni kada dođe do veb dizajna.

A new global visual language for the BBC’s digital services