3h danas po brdima bez doručka i hrane na biciklu, samo voda i kafa pre vožnje. Auf.