Na 03:00 — odmah posle grupnog pada — počinje demonstracija kako se drži točak od strane Sagana. Deo pred sam sprint na 03:30 je najzanimljivije videti kako čovek uzima točak od Modola (rozi dres), kači se na Kaćušin voz, i ne da mu da se vrati. Chapeau.