Ako želiš da povrediš nekoga, navuci ga na biciklizam i natovari ga da uradi FTP test.