Ozbiljno se roka ove godine od samog starta. Da smo danas na ovakav dan vozili manje od 100km odrekao bih se sam sebe.