It’s a wrap!

Završavamo 2017. sa jednim od najmasovnijih Sunday Ride-ova, na kojem nam je pravio društvo Ivan Stević.

Pripreme za sledeću sezonu počinju već sutra, pa vi vidite.

😘