Događaji koji koriste Facebook stranicu kao glavnog nosioca svog onlajn prisustva — i činjenica da je to potpuno prihvatljivo — ukazuje na to da smo se pomirili sa time da je Facebook progutao internet.

Da sve bude gore, čak i ako događaj ima sajt, mediji će pre linkovati Facebook stranicu u objavama, nego sajt.

👨💥🔫