Ako pišete blog, ili radite bilo šta vezano za socijalne mreže — ove stvari morate već imati u praksi. Ukoliko nemate, bolje počnite da ih primenjujete.

4 Lies About Social Media