Prosto mi je neverovatno da svedočimo ovako nečemu. Nikada mi ne bi palo na pamet da će ovakve stvari ikada biti dostupne kroz browser. Inače ljudi širom Web porede ovu aplikaciju sa Appleovim Keynoteom (ekvivalent PowerPointu za Windows, samo mnogo bolji), ja sam se malo poigrao sa 280 Slides, i moram vam reći da sam vrlo impresioniran. Postoji čak i eksport u PowerPoint format!

Inače cela aplikacija je pisana u Objective-J jeziku kroz Cappuccino framework Navodno taj Objective-J je uradio JavaScriptu ono što je Obj-C uradio C-u, a Cappuccino je adapaicja, tj. port Cocoa frameworka za browser. Za razvoj obe stvari zaslužni su ljudi iz 280 North

280 Slides — Keynote u Safariju