Kao i prethodne godine evo još jedne retrospektive, dešavanja u svetu (kako mom ličnom, tako i ovom našem koji svi delimo) i na internetu kroz Dnevniik Eklektika.